Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

11 września 2018

Zmiana siedziby Akademickiego Biura Karier PWSW


Akademickie Biuro Karier PWSW zostało przeniesione do pokoju 3.41 w  Kolegium Technicznym ( II piętro).

Doradca zawodowy przyjmuje w pokoju 3.42 .