Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

12 września 2018

Dnia Kariery PWSW w Przemyślu


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu włączając się w organizację tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza Uczniów i Nauczycieli, Szkolnych Doradców Zawodowych oraz Pedagogów na

DNI KARIERY
PWSW w Przemyślu

 

 

W programie m. in.:

Dla uczniów 

 • aktywne zajęcia warsztatowe
 • spotkania z ludźmi sukcesu
 • prelekcje
 • indywidualne diagnozowanie zainteresowań zawodowych oraz kompetencji przez doradców zawodowych przy pomocy wystandrayzowanych narzędzi
 • debaty oksfordzkie

 

Dla Szkolnych Doradców Zawodowych i Pedagogów

 • Konferencje
 • Kursy
 • Szkolenia

Udział  zostanie potwierdzony zaświadczeniem/certyfikatem

 

Dla nauczycieli Przedsiębiorczości

 • Seminaria
 • Warsztaty
 • Szkolenia

Udział  zostanie potwierdzony zaświadczeniem/certyfikatem

 

W programie DNI KARIERY PWSW w Przemyślu mamy także

TARGI PRACY

 

Prowadzimy zapisy na :

 • zajęcia grupowe
 • poradnictwo indywidualne

Zapraszamy nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych do kontaktu i współpracy z organizatorami:

Akademickie Biuro Karier PWSW
Przemyśl, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
(budynek Kolegium Technicznego)
pok. nr. 3.41 lub 3.46
e-mail: biurokarier@pwsw.eu
tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12