Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

I tura rekrutacji do projektu 29.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

29 stycznia 2018 r. ruszyła I tura rekrutacji do projektu

TWÓJ PEWNY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY

 

 

Zakończenie I tury rekrutacji: 31.03.2018 r.

 

 

Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu zaprasza studentów czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków do udziału w projekcie

BIURO PROJEKTU:
Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu,
Kolegium Techniczne pokój 1.27 (parter)
tel: 16 735 52 07
e-mail: biurokarier@pwswpl

 

Wyniki rekrutacji do projektu

lista rankingowa

lista kandydatów zakwalifikowanych

lista rezerwowa

 

 

Regulamin rekrutacji:

Regulamin rekrutacji projektu ABK

 

Formularze rekrutacyjne dla studentów:

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny student

Załączni 2 Oświadczenie kryteria formalne student

Załącznik 3 Oświadczenie dane osobowe

 

Formularze rekrutacyjne dla pracowników:

Załącznik 3 Oświadczenie dane osobowe

Załącznik 4 Formularz rekrutacyjny pracownik

Załącznik 5 Oświadczenie kryteria formalne pracownik