Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Twój pewny krok na ścieżce kariery

Harmonogram realizacji szkoleń dla studentów w ramach projektu
„Twój pewny krok na ścieżce kariery”

 

Nazwa szkolenia Nr grupy Termin Godzina Nr sali
Metody poszukiwania pracy i przygotowanie do procesu rekrutacji
(6 godz.)
MPP 1 8 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.7

MPP 2 8 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

MPP 3 8 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.25

MPP 4 8 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.22

MPP 5 7 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

MPP 6 7 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

MPP 7 7 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.23

MPP 8 7 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.29

Przedsiębiorczość, odkrywanie, pobudzanie potencjału przedsiębiorczego i kreowanie pomysłu na biznes
(18 godz.)
POPP 1 29 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

4 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

6 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

POPP 2 29 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.7

4 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

6 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

POPP 3 28 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

30 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

5 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

POPP 4 28 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.23

30 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

5 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.7

POPP 5 28 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

30 maja 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

5 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej

(6 godz.)

KM 1 11 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.23

KM 2 11 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

KM 3 12 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

KM 4 12 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.7

KM 5 12 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

Dojrzałość do kariery

(6 godz.)

KM 1 13 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

KM 2 13 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

KM 3 14 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.7

KM 4 14 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.25

KM 5 14 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

Motywacja a kariera
(3 godz.)
KM 1 15 czerwca 2018 r. 9:00 – 11:15 Kolegium Techniczne

sala nr 1.23

KM 2 15 czerwca 2018 r. 9:00 – 11:15 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

KM 3 18 czerwca 2018 r. 9:00 – 11:15 Kolegium Techniczne

sala nr 1.23

KM 4 18 czerwca 2018 r. 9:00 – 11:15 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

KM 5 18 czerwca 2018 r. 9:00 – 11:15 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

Zarządzanie czasem jako kompetencja konieczna w rozwoju zawodowym

(3 godz.)

KM 1 15 czerwca 2018 r. 11:30 – 13:45 Kolegium Techniczne

sala nr 1.23

KM 2 15 czerwca 2018 r. 11:30 – 13:45 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

KM 3 18 czerwca 2018 r. 11:30 – 13:45 Kolegium Techniczne

sala nr 1.23

KM 4 18 czerwca 2018 r. 11:30 – 13:45 Kolegium Techniczne

sala nr 2.11

KM 5 18 czerwca 2018 r. 11:30 – 13:45 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

(12 godz.)

 

ZDG 1 21 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.7

22 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.29

ZDG 2 21 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

22 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.10

ZDG 3 21 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 2.25

22 czerwca 2018 r. 9:00 – 13:50 Kolegium Techniczne

sala nr 1.34

 

Harmonogram szkoleń do pobrania

HARMONOGRAM SZKOLEŃ_dla studentów

 

Przydział szkoleń dla poszczególnych  studentów – uczestników projektu

przydział szkoleń dla studentów – wg. NIK

 

Podział na grupy w ramach szkoleń

przydział na grupy MPP

podział na grupy POPP_KM

podział na grupy ZDG

 

 


INFORMACJE O I TURZE REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

Wyniki rekrutacji do projektu

lista rankingowa

lista kandydatów zakwalifikowanych

lista rezerwowa

Informacje o projekcie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 565 987,50 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 545 308,50 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową studentów/studentek.

Projekt obejmuje zadania związane z bezpośrednim wsparciem studentów/studentek w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez ABK na rzecz studentów/studentek.

Udział w projekcie umożliwi studentom przygotowanie się do wejścia na rynek pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz zaplanowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanymi kompetencjami zawodowymi. Natomiast kadra Akademickiego Biura Karier PWSW objęta wsparciem w ramach projektu wzmocni swoje kompetencje dotyczące aktywizacji zawodowej studentów, w tym w zakresie prowadzenia diagnozy predyspozycji zawodowych.

 

GRUPA DOCELOWA:

 1. 180 studentów/studentek  (w tym 98 kobiet  i 82 mężczyzn) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków PWSW w Przemyślu.
 2. Pracownicy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Studentów/Studentek

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 2. Warsztaty z zakresu
  a)  Metod poszukiwania pracy i przygotowania do procesu rekrutacji
  b)  Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  c)  Przedsiębiorczości, odkrywania i pobudzania potencjału przedsiębiorczego i/lub kreowania pomysłu na biznes
  d) Umiejętności miękkich w formie warsztatów tj.:
 3. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej;
 • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej;
 • Diagnozowanie dojrzałości do kariery;
 • Motywacja a kariera;
 •  Zarządzanie czasem jako kompetencja konieczna w rozwoju zawodowym.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Kadry ABK

Podnoszenie kompetencji pracowników ABK obejmujące:

 1. Pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi do badania kompetencji studentów;
 2. Szkolenie Zarządzanie Projektami,
 3. Szkolenia miękkie z zakresu:
 • Współpracy w zespole,
 • Komunikacji interpersonalnej,
 • Budowania wolontariatu
 • Współpracy z interesariuszami rynku prac.

 

Kompetencje nabyte przez pracowników ABK zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu w celu podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz studentów/studentek.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

 1. Zatrudnienie doradcy zawodowego,
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 3. Podnoszenie kompetencji pracowników ABK,
 4. Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji studentów/studentek przez pracowników ABK,
 5. Organizacja Dni Aktywności Zawodowej PWSW obejmujących: Dzień Kariery, (seminaria, prelekcje, spotkania z pracodawcami), Targi Pracy, szkolenia i warsztaty dla studentów,
 6. Uruchomienie multimedialnej platformy współpracy studentów/absolwentów z pracodawcami,
 7. Rozwój monitoringu karier zawodowych studentów/studentek,

 

TERMINY REKRUTACJI:

1.  Rekrutacja studentów

 • I tura rekrutacji : od 29.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
 • II tura rekrutacji: od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r.
 • III tura rekrutacji: od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

2.  Rekrutacja pracowników ABK

 • od 29.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

Regulamin rekrutacji:

Regulamin rekrutacji projektu ABK

 

Formularze rekrutacyjne dla studentów:

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny student

Załączni 2 Oświadczenie kryteria formalne student

Załącznik 3 Oświadczenie dane osobowe

 

Formularze rekrutacyjne dla pracowników:

Załącznik 3 Oświadczenie dane osobowe

Załącznik 4 Formularz rekrutacyjny pracownik

Załącznik 5 Oświadczenie kryteria formalne pracownik