Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

16 stycznia 2019

Harmonogram szkolenia Metody poszukiwania pracy i przygotowanie do procesu rekrutacji


Harmonogram szkolenia Metody poszukiwania pracy i przygotowanie do procesu rekrutacji  w ramach projektu  „Twój pewny krok na ścieżce kariery – Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”

 

HARMONOGRAM <<<

 

Przydział uczestników projektu do grup szkoleniowych  <<<