Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

21 lutego 2019

Harmonogram szkoleń “Motywacja a kariera” oraz “Zarządzanie czasem jako kompetencja konieczna w rozwoju zawodowym”


Harmonogram szkolenia “Motywacja a kariera” oraz “Zarządzanie czasem jako kompetencja konieczna w rozwoju zawodowym” obywających się w dniach 28 luty i 1 marca a także, “Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej”( 7-8 marca)  oraz  Dojrzałość do kariery (14-15 marca)

 w ramach projektu  „Twój pewny krok na ścieżce kariery – Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”

 

HARMONOGRAM szkoleń <<<

Podział uczestników projektu na grupy <<<