TRWA BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Maj to okres wzmożenia prac w zakresie Badania Losów Zawodowych Absolwentów. Akademickie Biuro Karier angażuje się w przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentów i absolwentów uczelni oraz organizuje zogniskowane wywiady grupowe. Celem badań jest poznanie opinii i ocen studentów dotyczących jakości i efektywności studiów, jak również planów z dalszym rozwojem zawodowym  oraz aktywnością na rynku pracy. … Czytaj dalej TRWA BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW