Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

MAPA WYDARZEŃ Dni Kariery 2019

                                                     MAPA WYDARZEŃ
                                             DNI KARIERY PWSW w PRZEMYŚLU

                                                 21 października – 24 listopada 2019 r.

 

Mapa wydarzeń do pobrania >>>_

 

Termin Godzina Nazwa wydarzenia Osoba/organizacja prowadząca Dla kogo Informacje dodatkowe
21 października 2019 r. 11:00 – 12:30 Prelekcja
„Spotkanie z Biznesem”Prelekcja poświęcona praktycznym aspektom poszukiwaniu pracy zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, połączona z osobistymi doświadczeniami  związanymi z podejmowaniem pierwszej pracy oraz pierwszej działalności gospodarczej. Zostaną również przedstawione kompetencje i talenty cenione przez pracodawcę  na przykładzie  branży IT.
Wit Więch


Specjalista branży IT, założyciel firmy Order of Code,
przedstawiciel firmy SoftwareHut,

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

oraz Studenci PWSW

Forma zajęć: prelekcja

Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy dla studentów do pobrania

22 października 2019 r. 10:00 – 13:00 Warsztaty
„Metody i techniki kontroli stresu”Zajęcia warsztatowe dla uczniów, na których uczniowie zapoznają się z przyczynami stresu i sposobami rozpoznawania jego objawów. Omówione zostaną charakterystyki poszczególnych typów osobowości, które mają znaczący wpływ na sposób reagowania w sytuacjach stresowych. Ponadto zapoznają się z różnymi metodami radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Ewa Dybek


Doradca Zawodowy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP
w Rzeszowie

Uczniowie szkół średnich – ukończone 18 lat Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 4 godz. Lekcyjne (180 min.)

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

23 października 2019 r. 10:00 – 12:00 Warsztaty grupowe

„Poznaję siebie”

 

Zmapuj swoje preferencje.
Co lubię? Jakie mam umiejętności?
Moja marka osobista.
Celem zajęć jest rozpoznanie własnych preferencji dotyczących szkoły, spędzania czasu wolnego i stylów działania. Uczeń dokonuje autorefleksji nad własnymi zainteresowaniami, mocnymi stronami oraz pracą marzeń. Uczeń charakteryzuje, czym jest marka osobista i wskazuje, jak chciałby być postrzegany przez innych.

Anna Wanat,
Dorota Markowska-Słysz
Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

23 października 2019 r. 08:00 – 10:00

i

10:00 – 12:00

Warsztaty samopoznania

„Mój herb – czyli co wiem o sobie?”

 

Zajęcia warsztatowe służące poznaniu własnych zasobów tj. zainteresowań, mocnych i słabych stron, umiejętności i wartości oraz czynników warunkujących trafny wybór zawodu i szkoły

Bogusława Jakubiec


Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godz. Lekcyjne (90 min.) 2 grupy po 2 godziny

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

24 października 2019 r. 10:00 – 12:00 Prelekcja

„Rozwój kariery zawodowej w branży inżynieryjnej”

 

Prelekcja pokaże działania podejmowane na poszczególnych etapach kariery zawodowej oraz to jak rozwijać siebie rozwijając równocześnie dziedzinę swojej pracy. Przedstawione zostaną praktyczne systemy robotyzacji i automatyzacji.

Dr inż. Mariusz Szwedo
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Wykładowca PWSW
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz Studenci PWSW Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy dla studentów do pobrania

25 października 2019 r. 10:00 – 12:00 Warsztaty
„Świat zawodów”

Czy to, czego się uczę, przyda mi się w przyszłości?
Jak może wyglądać praca w przyszłości?
Czy roboty zabiorą nam pracę?
Zgadnij, jaki to zawód?
Celem zajęć jest wskazanie, w jaki sposób wiedza i umiejętności zdobywane w szkole mogą przydać się na rynku pracy. Uczeń poznaje nowe zawody oraz utrwala wiedzę o tych już poznanych. Uczeń wyciąga wnioski, jak może wyglądać rynek pracy w przyszłości i jakie zawody mogą się na nim pojawić.
Anna Wanat,
D
orota Markowska-Słysz

Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

25 października 2019 r. 9:00 – 10:00 Prelekcja

„Pierwsza praca”

 

Celem prelekcji jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o prawie pracy, prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy przy zawarciu pierwszej umowy o pracę.

Sylwia Rejman – Piejko
Podkarpacki Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
Uczniowie szkół średnich Forma zajęć: Prelekcja

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

25 października 2019 r. 9:00 – 10:00 Prelekcja

„Pierwsza praca”

 

Celem prelekcji jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy o prawie pracy, prawach i obowiązkach pracownika oraz pracodawcy przy zawarciu pierwszej umowy o pracę.

Sylwia Rejman – Piejko
Podkarpacki Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
Studenci
i Absolwenci PWSW
Forma zajęć: Prelekcja

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy dla studentów do pobrania

25 października 2019 r. 10:00 – 11:00 Prelekcja

„Legalne zatrudnianie cudzoziemców”

 

Celem prelekcji jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat warunków jakie musi spełnić cudzoziemiec podejmując pracę w Polsce oraz jakie obowiązki w tym przypadku ma pracodawca.

Tomasz Jakubowski
Podkarpacki Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
Uczniowie szkół średnich Forma zajęć: Prelekcja

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu 

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

25 października 2019 r. 10:00 – 11:00 Prelekcja

„Legalne zatrudnianie cudzoziemców”

 

Celem prelekcji jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat warunków jakie musi spełnić cudzoziemiec podejmując pracę w Polsce oraz jakie obowiązki w tym przypadku ma pracodawca.

Tomasz Jakubowski
Podkarpacki Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
Studenci i Absolwenci PWSW Forma zajęć: Prelekcja

Czas trwania: 1 godzina zegarowa

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy dla studentów do pobrania

28 października 2019 r. 9:00 – 12:00

 

Warsztaty

„Most w przyszłość”

 

Zajęcia warsztatowe wykorzystujące narzędzia coachingowe, dzięki którym uczniowie będą mogli odkryć swoje wewnętrzne zasoby, przyjrzeć się wartościom, zainteresowaniom i predyspozycjom.

Dzięki poznaniu ich znaczenia pozwolą one zbudować „Most w Przyszłość” i tym samym dokonać wyboru swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Mariusz Fok
Zawodowy Coach absolwent Profesjonalnej Szkoły Coachingu  Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie.
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

29 października 2019 r. 12:00 – 15:00 Warsztaty

„Most w przyszłość”

 

Zajęcia warsztatowe wykorzystujące narzędzia coachingowe, dzięki którym uczniowie będą mogli odkryć swoje wewnętrzne zasoby, przyjrzeć się wartościom, zainteresowaniom i predyspozycjom.

Dzięki poznaniu ich znaczenia pozwolą one zbudować „Most w Przyszłość” i tym samym dokonać wyboru swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Mariusz Fok
Zawodowy Coach absolwent Profesjonalnej Szkoły Coachingu  Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie.
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

30 października 2019 r. 10:00 – 12:00 Warsztaty

 „Świat zawodów”

 

Czy to, czego się uczę, przyda mi się w przyszłości?

Jak może wyglądać praca w przyszłości?

Czy roboty zabiorą nam pracę?

Zgadnij, jaki to zawód?

Celem zajęć jest wskazanie, w jaki sposób wiedza i umiejętności zdobywane w szkole mogą przydać się na rynku pracy. Uczeń poznaje nowe zawody oraz utrwala wiedzę o tych już poznanych. Uczeń wyciąga wnioski, jak może wyglądać rynek pracy w przyszłości i jakie zawody mogą się na nim pojawić.

Anna Wanat,
Dorota Markowska-Słysz


Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

30 października 2019 r. 10:00 – 13:00 Warsztaty

„Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów”

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów których celem jest budowanie u młodego człowieka pozytywnego nastawienia do pracy i procesu jej poszukiwania, przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie technik efektywnej autoprezentacji/autokreacji, wywierania pozytywnego wrażenia, umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku, efektywnego komunikowania się oraz roli i znaczenia mowy ciała.

Ewa Dybek
Doradca Zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie
Uczniowie szkół średnich – ukończone 18 lat Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 4 godz. lekcyjne (180 min.)

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

5 listopada
2019 r.
10.00-12.00 Spotkania grupowe

Badanie predyspozycji zawodowych w oparciu o „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych”

Wykonanie testu „Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych” i diagnoza predyspozycji  na podstawie uzyskanych wyników przydatna przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia.

Ewa Dybek

Doradca Zawodowy  Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie

Uczniowie szkół średnich – ukończone 18 lat Forma zajęć: Spotkania grupowe

Czas trwania: 1 godz. (wykonanie testu metodą papierową bądź elektroniczną); drugie spotkanie indywidualne około 1 godz.

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu lub WUP – CIiPKZ Przemyśl ul. Kościuszki 2

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu – zapisy indywidualne na określone godziny zgodnie z harmonogramem

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

6 listopada
2019 r.
10:00 – 12:00 Warsztaty

 „Świat zawodów”

 

Czy to, czego się uczę, przyda mi się w przyszłości?
Jak może wyglądać praca w przyszłości?
Czy roboty zabiorą nam pracę?
Zgadnij, jaki to zawód?

Celem zajęć jest wskazanie, w jaki sposób wiedza i umiejętności zdobywane w szkole mogą przydać się na rynku pracy. Uczeń poznaje nowe zawody oraz utrwala wiedzę o tych już poznanych. Uczeń wyciąga wnioski, jak może wyglądać rynek pracy w przyszłości i jakie zawody mogą się na nim pojawić.

Anna Wanat,
Dorota Markowska-Słysz
Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

 

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

6 listopada
2019 r.
08:00 – 10:00

i

10:00 – 12:00

Warsztaty samopoznania

„Mój herb – czyli co wiem o sobie?”

 

Zajęcia warsztatowe służące poznaniu własnych zasobów tj. zainteresowań, mocnych i słabych stron, umiejętności i wartości oraz czynników warunkujących trafny wybór zawodu i szkoły

Bogusława Jakubiec
Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne (90 min.) 2 grupy po 2 godziny

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

6 listopada
2019 r.
12:00 – 16:00 Profesjonalne sesje coachingowe „Poszukiwanie swojej ścieżki zawodowej”

 

Proces rozwoju osobistego w profesjonalnej sesji coachingowej na której coach i coachowany student  będzie miał możliwość doświadczenia osiągania swojego życiowego/ważnego celu podczas spotkania z coachem.

Na sesji student będzie mógł przełamywać wewnętrzne często nieuświadomione lub niezrozumiałe przeszkody/przekonania. Celem spotkań będzie poprzez wspólną pracę studenta z coachem, samodzielne dokonanie wyborów i podejmowanie decyzji na ścieżce drogi edukacyjno-zawodowej.

Mariusz Fok

Zawodowy Coach absolwent Profesjonalnej Szkoły Coachingu  Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie

Studenci i absolwenci PWSW Forma zajęć: profesjonalne sesje coachingowe

Czas trwania: jedna sesja trwająca 30 minut

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy dla studentów do pobrania

6 listopada
2019 r.
16:00 – 17:30 Szkolenie

„Wsparcie doradcy zawodowego w procesie planowania kariery zawodowej uczniów. Istotne elementy.”

 

Szkolenie ma na celu przeprowadzenie analizy czynników  decydujących o trafnym wyborze zawodu, poznanie siebie – zainteresowania, umiejętności, cechy charakteru, wartości, proces podejmowania decyzji, wpływ pracy zawodowej na sytuację życiową człowieka. Zawody przyszłości.

dr Teresa Fedyk-Kida
Doradca Zawodowy i Psycholog 
Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy Forma zajęć: szkolenie grupowe

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Miejsce realizacji: PWSW
w Przemyślu

Zapisy indywidualne prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

7 listopada
2019 r.
9:00 – 13:00 Profesjonalne sesje coachingowe

„Zmiany w wymiarze zawodowym i osobistym”

 

Proces rozwoju osobistego w profesjonalnej sesji coachingowej na której uczestnik będzie mógł dokonywać zmian w wyznaczonych ważnych dla własnego rozwoju celów i osiągać je. Celem spotkania będzie osiągnięcie wskazanego przez uczestnika celu na sesję.

Mariusz Fok
Zawodowy Coach absolwent Profesjonalnej Szkoły Coachingu  Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie
Nauczyciele / Pedagodzy/ Wykładowcy Forma zajęć: profesjonalne sesje coachingowe

Czas trwania: jedna sesja trwająca 30 minut

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

 

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

8 listopada
2019 r.
10:00 – 12:00 Warsztaty

„Świat edukacji”

 

Jakie jest Twoje zdanie?

Liceum, technikum czy szkoła branżowa?

Celem zajęć jest poznanie przez uczniów różnych typów szkół ponadpodstawowych.

Anna Wanat, Dorota Markowska-Słysz
Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

12 listopada
2019 r.
10:00 – 13:00 Warsztaty

„Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów”

Zajęcia warsztatowe, na których studenci zapoznają się ze sposobami rozwoju myślenia twórczego i wpływu kreatywności na odnoszone w życiu sukcesy.

Ewa Dybek
Doradca Zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie
Studenci i absolwenci PWSW Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 4 godz. lekcyjne (180 min.)

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy dla studentów do pobrania

13 listopada
2019 r.
10:00 – 12:00 Warsztaty

„Świat edukacji”

Jakie jest Twoje zdanie?
Liceum, technikum czy szkoła branżowa?
Celem zajęć jest poznanie przez uczniów różnych typów szkół ponadpodstawowych.

Anna Wanat,
Dorota Markowska-Słysz
Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

14 listopada
2019 r.
10:00 – 14:00

TARGI „EDUKACJA – PRACA – KARIERA” 

miejsce: HALA SPORTOWA Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego,
Przemyśl, ul. Słowackiego 85
Objęte Honorowym Patronatem przez:
Marszałka Województwa Podkarpackiego
Prezydenta Miasta Przemyśla
Starostę Przemyskiego
15 listopada
2019 r.
10:00 – 12:00 Warsztaty

„Świat edukacji”

Jakie jest Twoje zdanie?
Liceum, technikum czy szkoła branżowa?
Celem zajęć jest poznanie przez uczniów różnych typów szkół ponadpodstawowych.

Anna Wanat, Dorota Markowska-Słysz
Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

 

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

19 listopada
2019 r.
13:30 – 15:00 Szkolenie:

„Uczeń niepełnosprawny w szkole i przyszłej pracy”

Szkolenie którego celem jest: zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności u uczniów i ich wpływem na wybór szkoły i zawodu oraz możliwościami dostosowania wymagań do ich ograniczeń psychofizycznych.

Bogusława Jakubiec
Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu
Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy Forma zajęć: szkolenie grupowe

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Miejsce realizacji: PWSW
w Przemyślu

Zapisy indywidualne prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

20 listopada
2019 r.
10:00 – 11:30 Szkolenie:

„Czynniki warunkujące trafny wybór szkoły i zawodu przez uczniów”

 

Szkolenie obejmuje zapoznanie uczestników czynnikami warunkującymi trafny wybór szkoły i zawodu, tj. zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości, zdolności, stan zdrowia – to konfrontowanie ich z wymaganiami zawodowymi, aby uczniowie potrafili brać odpowiedzialność za własna przyszłość, by byli przygotowani do podejmowania świadomych wyborów i decyzji.

Bogusława Jakubiec
Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu
Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy Forma zajęć: szkolenie grupowe

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Miejsce realizacji: PWSW
w Przemyślu

Zapisy indywidualne prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

 

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

20 listopada
2019 r.
10:00 – 12:00 Warsztaty

„Planuję swoją ścieżkę”

Jak wybrać szkołę?
Marzenia z terminem ważności.
Jeden zawód przez całe życie?
Celem zajęć jest nabycie umiejętności planowania swojej przyszłości i poprawnego formułowania celów.

Anna Wanat, Dorota Markowska-Słysz
Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

 

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

20 listopada
2019 r.
10:00 – 13:00 Warsztaty

„Metody i techniki kontroli stresu”

Zajęcia warsztatowe dla studentów, na których studenci zapoznają się z przyczynami stresu i sposobami rozpoznawania jego objawów. Omówione zostaną charakterystyki poszczególnych typów osobowości, które mają znaczący wpływ na sposób reagowania w sytuacjach stresowych. Ponadto zapoznają się z różnymi metodami radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Ewa Dybek
Doradca Zawodowy Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie
Studenci i absolwenci PWSW Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 4 godz. Lekcyjne (180 min.)

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08

Formularz zgłoszeniowy dla studentów do pobrania

22 listopada
2019 r.
10:00 – 12:00 Warsztaty

„Planuję swoją ścieżkę”

Jak wybrać szkołę?
Marzenia z terminem ważności.
Jeden zawód przez całe życie?
Celem zajęć jest nabycie umiejętności planowania swojej przyszłości i poprawnego formułowania celów.

Anna Wanat, Dorota Markowska-Słysz
Doradcy Zawodowi OHP
Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

 

telefony:
16 735 52 07,
510 083 668,
16 735 52 08