Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Bez kategorii

8 lipca 2021

BEZPŁATNE WSPARCIE ZAWODOWE

Trwa rekrutacja do projektu Career Turn – bezpłatnego wsparcia zawodowego, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM oraz firmę UBS. Projekt kierowany jest do osób szukających pracy, studentów wchodzących na rynek pracy lub osób mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Realizowany jest już od 8 lat. Wcześniej we Wrocławiu i Krakowie, a od zeszłego roku, że… Czytaj więcej »

1 lipca 2021

KONKURS O NAGRODĘ PREZESA NBP

Ogłoszono XIV edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. W konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy.  Termin nadsyłania prac upływa: 15… Czytaj więcej »

30 czerwca 2021

SYTUACJA MŁODYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE

1 lipca 2021 roku odbędzie się konferencja pn. „Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce” organizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży.   Konferencja odbędzie się w siedzibie Senatu RP i będzie miała charakter hybrydowy. Transmisja z konferencji 1 lipca 2021 roku od godziny 11:00 do 14:00 będzie dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/SenatRP   Zaproszono szereg ekspertów,… Czytaj więcej »

29 czerwca 2021

DEKLARACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Kontynuowane są prace nad wdrażaniem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w polskim życiu akademickim. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzone są prace Grupy Roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której celem jest upowszechnianie zasad wśród uczelni i szkół wyższych oraz promowanie współpracy środowiska akademickiego wokół Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU). Prace grupy koordynuje dr hab…. Czytaj więcej »

25 czerwca 2021

PRZEDŁUŻONO NABÓR DO TRANSFERHUB

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiły przedłużenie terminu naboru do TransferHUB –  inkubatora innowacji społecznych. Pomysły odpowiadające na wyzwania w obszarze zatrudnienia można zgłaszać do 30 czerwca włącznie. Organizatorzy poszukują rozwiązań i usprawnień, które dotyczą kwestii takich jak praca kobiet, sytuacja osób 50+ czy społeczne konsekwencje automatyzacji i robotyzacji pracy. Trwa nabór innowacyjnych… Czytaj więcej »

21 czerwca 2021

KREUJ OBRAZ ZAWODOWY – ZRÓB PROFESJONALNE ZDJĘCIE DO CV!

W związku z rozpoczęciem akcji: “Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV – Bezpłatne Udostępnienie Inteligentnego Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, serwisy Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD.com przygotowały bezpłatne narzędzie umożliwiające stworzenie profesjonalnego zdjęcia na potrzeby CV. Passport Photo Online i PhotoAiD… Czytaj więcej »

18 czerwca 2021

PIERWSZE WARSZTATY „SPOTKANIE Z BIZNESEM” ZA NAMI

W czwartek 18 czerwca w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji odbyło się szkolenie „Spotkanie z biznesem”. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Akademickim Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Jednodniowe wydarzenie było okazją do zapoznania się z podstawowymi zasadami planowania i zakładania własnej działalności gospodarczej. Podczas spotkania uczestnicy zmierzyli się z zadaniem sporządzenia… Czytaj więcej »

14 czerwca 2021

SPOTKANIE KOBIET Z BRANŻY IT

             Organizatorzy wydarzenia zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej już edycji wydarzenia Women TechStyle Online #8, przeznaczonej dla kobiety w polskiej branży IT i nowych technologii. „Panowie są również bardzo mile widziani. Wydarzenie online odbędzie się 14 czerwca  2021 roku o godzinie 18:30. Głównym jego cele  jest wymiana wiedzy oraz… Czytaj więcej »

9 czerwca 2021

PROGRAM EDUKACYJNY LIGA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Od 10 do 17 czerwca odbędzie się cykl webinarów w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkania są otwarte dla wszystkich studentów zainteresowanych tematyką CSR i zrównoważonego rozwoju lub chętnych zdobycia wiedzy o tych obszarach. Aby wziąć udział w webinarach należy zarejestrować się na stronie internetowej:  https://www.facebook.com/events/1127799754372988?ref=newsfeed Studenci dzięki spotkaniu online, będą mogli zdobyć wiedzę… Czytaj więcej »

2 czerwca 2021

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: SPOTKANIE Z BIZNESEM

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji w Przemyślu we współpracy z Akademickim Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące generowania pomysłów na działalność gospodarczą oraz z podstaw prowadzenia własnego biznesu pn. „Spotkanie z biznesem”. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które planują założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Podczas warsztatów będzie można nabyć… Czytaj więcej »