Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Doradca Zawodowy

Zastanawiasz się jak najlepiej wykorzystać swój potencjał w przyszłej pracy zawodowej?
Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery?
W jakich szkoleniach i kursach warto wziąć udział?

mgr Bogusława Jakubiec – Doradca Zawodowy PWSW w Przemyślu

 

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z Doradcą Zawodowym PWSW w Przemyślu

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem  proszę o umówienie terminu drogą mailową (jaksel4@wp.pl), telefoniczną (503520730) lub osobiście w Budynku  Kolegium Techniczne przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, pokój nr 3.40 lub 3.41
ZAPRASZAM

 

W dzisiejszych czasach kariera zawodowa człowieka to trwający całe życie proces uczenia się i rozwoju, który może być wspierany przez odpowiednio do tego przygotowanych specjalistów – doradców zawodowych, pomagających w formułowaniu celów oraz w podejmowaniu racjonalnych decyzji zawodowych. Mówiąc o racjonalnym planowaniu kariery zawodowej, mamy na myśli wyposażenie jednostki w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia oraz w uniwersalne umiejętności realnego wyboru zawodu lub zmiany, a także w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy. Droga do nabycia tych umiejętności może prowadzić przez samopoznanie i samoocenę: zdolności, zainteresowań i cech osobowości, a następnie przez konfrontowanie ich z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy. W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia jednostce możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy doradczej, która będzie sprzyjać rozwijaniu umiejętności przydatnych jednostce w każdym wieku, aby potrafiła brać odpowiedzialność za własną przyszłość, by była przygotowana do podejmowania świadomych wyborów i decyzji. I tu właśnie jest miejsce na poradnictwo zawodowe, bowiem spełnia ono doniosłą rolę na drodze planowania i tworzenia życiorysu zawodowego człowieka.