Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Mapa wydarzeń Dni Kariery PWSW

MAPA WYDARZEŃ

DNI KARIERY PWSW w Przemyślu

15 października – 18 listopada 2018 r.

 

 

Termin Godzina Nazwa wydarzenia Osoba/ organizacja prowadząca Dla kogo Informacje dodatkowe
15 października 2018 r.

 

9:00 – 11:15

lub

12:00  – 14:15

Aktywne warsztaty

„Znajdź pomysł na siebie”

Zajęcia warsztatowe, które mają na celu pomóc uczniom dokonać wyboru swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Na zajęciach uczniowie odkrywają swoje wewnętrzne zasoby: predyspozycje, zainteresowania, wartości i osobowość. Ponadto poznają ich znaczenie w wyborze swojej drogi życiowej.

Arkadiusz Nepelski
IMAGINE Arkadiusz Nepelski
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

 

Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne (135 min.)

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

16 października 2018 r.

 

9:00 – 11:15

lub

12:00  – 14:15

Aktywne warsztaty

„Uwierz w siebie i zacznij działać”

Zajęcia warsztatowe, na których uczniowie poznają i nauczą się stosować narzędzia i techniki efektywności osobistej. Dzięki nim staną się bardziej pewni siebie, wzrośnie ich zaangażowanie oraz będą potrafili planować swój czas i  skutecznie realizować swoje plany.

Arkadiusz Nepelski
IMAGINE Arkadiusz Nepelski
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

 

Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne (135 min.)

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

17 października 2018 r.

 

9:00 – 11:15

lub

12:00  – 14:15

Aktywne warsztaty
„Jak zbudować trwałe relacje” Zajęcia warsztatowe poruszające tematykę współpracy oraz zaufania. Dobra atmosfera w klasie przekłada się na rezultaty przez nią osiągane.  Doprowadzenie do współpracy –
w miejsce rywalizacji –  jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość pracy w trakcie zajęć.
Arkadiusz Nepelski
IMAGINE Arkadiusz Nepelski
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

 

 Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne (135 min.)

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

17 października 2018 r.

 

8:00 – 9:30

lub

9:30 – 11:00

lub

11:00 – 12:30

 

Diagnozowanie:

1.     zainteresowań i preferencji zawodowych przy pomocy testu zbudowanego  na podstawie teorii Hollanda. Test do samooceny

lub

2.     obszarów własnych kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości na podstawie narzędzia Test „Kotwice Scheina”

lub

3.     zainteresowań zawodowych przy pomocy narzędzia badawczego „Profil zainteresowań zawodowych”

Bogusława Jakubiec

Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

 

Forma zajęć: Spotkania indywidualne lub małych grupach 4 osobowych

Miejsce realizacji: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

18 października 2018 r. 13:00 – 15:00

lub

15:00 – 17:00

Warsztaty samopoznania
„Mój herb – czyli co wiem o sobie?”
Zajęcia warsztatowe służące poznaniu własnych zasobów tj. zainteresowań, mocnych i słabych stron, umiejętności i wartości oraz czynników warunkujących trafny wybór zawodu i szkoły
Bogusława Jakubiec

Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne (135 min.)

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

18 października 2018 r. 10:00 – 12:00 Aktywne warsztaty
„Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno – zawodowych”Zajęcia warsztatowe, które pozwolą nauczycielom spojrzeć na wybór drogi zawodowej uczniów z nowej perspektywy. Nauczyciele na warsztatach poznają i opanują proste narzędzia, które pomogą młodym ludziom podjąć mądre i odważne decyzję zawodowe.
Arkadiusz Nepelski

IMAGINE Arkadiusz Nepelski

Szkolni Doradcy Zawodowi,  Pedagodzy Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godz. zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy_do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

19 października 2018 r.

 

 

9:00 – 11:00

lub

11:00 – 13:00

lub

13:00 – 15:00

 

 

 

Diagnozowanie kompetencji zawodowych i edukacyjnych przy pomocy narzędzia badawczego „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych”

Honorata Król

Doradca Zawodowy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie

Uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat Forma zajęć: Spotkania grupowe

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce realizacji: ABK PWSW

lub

Istnieje możliwość przyjazdu Doradcy Zawodowego do szkoły dla zorganizowanej przez nauczycieli grupy uczniów. Termin  do ustalenia z pracownikiem ABK  PWSW

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu – zapisy indywidualne na określony godziny zgodnie z harmonogramem

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

22 października 2018 r.

 

14:00 – 16:00 Praktyczna prelekcja

„Człowiek nad biznes – Idea ekonomii społecznej”

Prelekcja na temat głównych założeń ekonomii społecznej. Specyfika prowadzenia biznesu zorientowanego na realizację celów społecznych. Co to są cele społeczne, jak wymyśleć biznes realizowany przez Przedsiębiorstwo Społeczne.

Krzysztof Delikat
Doradca Biznesowy w Projekcie „Nawigator- kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
Studenci i absolwenci PWSW w Przemyślu Forma zajęć: prelekcja grupowe

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

23 października 2018 r.

 

10:00 – 14:00 Warsztaty:

„Twórcze metody w  doradztwie zawodowym”

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z kreatywnymi metodami stosowanymi w doradztwie zawodowym. Podczas warsztatów wprowadzone zostaną elementy metody Design Thinking w praktyce. Uczestnicy zaprojektują w grupach własne narzędzie, które będzie można twórczo i kreatywnie wykorzystać w praktyce zawodowej.

Agnieszka Bartczak

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie

Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy

 

 

Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 4 godz. zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW
w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy_do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

25 października 2018 r. 11:00 – 13:30 Szkolenie:

„START-UPy i źródła ich finansowania”

oraz konsultacje indywidualne pomysłów na start-up

Arkadiusz Turczyński

Doradca Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej w Przemyślu

Studenci i absolwenci PWSW w Przemyślu Forma zajęć: szkolenie grupowe konsultacje indywidualne

Czas trwania: 2,5 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

25 października 2018 r.

 

10:00 – 12:00 Praktyczna prelekcja

„Ekonomia Społeczna – biznes dla ludzi”   

Prelekcja na temat głównych założeń ekonomii społecznej. Specyfika prowadzenia biznesu zorientowanego na realizację celów społecznych.

 

Doradca Biznesowy
w Projekcie „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy, Nauczyciele przedsiębiorczości

 

Forma zajęć: prelekcja grupowa

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

25 października 2018 r.

 

12:15 – 13:00 Prelekcja:

Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji”

Doradca Regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Instytut badań Edukacyjnych

Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy Dla kogo: Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy

Forma zajęć: prelekcja grupowa

Czas trwania: 45 min.

Miejsce realizacji: PWSW
w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

29 października 2018 r.

 

10:00  – 12:00 Szkolenie:

„Zanim podejmiesz pracę – różne typy umów – co mi się opłaca”

 

Szkolenie obejmuje podstawy prawa pracy w zakresie nawiązywania stosunku pracy, umów cywilnoprawnych; urlopy pracownicze, rodzicielskie, uprawnienia pracowników w tym również z niepełnosprawnością

Honorata Król

Doradca Zawodowy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie

studenci i absolwenci PWSW w Przemyślu Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

30 października 2018 r. 12:00 – 14:00 Praktyczna prelekcja

„Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej szansą na ciekawą pracę dla osób wchodzących na rynek pracy”

 

„Co w trawie piszczy” – czyli prelekcja na temat wizji i toczących się debat o ekonomii społecznej. Czego można spodziewać się za 5,10,15 lat w tym obszarze. I dlaczego warto śledzić zmiany, które mają miejsce w kwestii ekonomii społecznej.

Małgorzata Święch
Kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii SpołecznejPodkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej)
Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy, Nauczyciele przedsiębiorczości

 

Forma zajęć: prelekcja grupowa

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy indywidualne prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

5 listopada
2018 r.
9:00 – 12:00 Szkolenie:

„Tajniki rekrutacji i selekcji pracowników”

 

Izabela Zych

Dyrektor zarządzający Assunto Sp. z.o.o

Studenci i absolwenci PWSW w Przemyślu Forma zajęć: szkolenie grupowe

Czas trwania: 3 godz. zegarowe

Miejsce realizacji:

PWSW w Przemyślu

Zapisy prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

5 listopada
2018 r.
od godz. 12:00 Indywidualne spotkania  symulacyjne z profesjonalnym rekruterem

 

 

Izabela Zych

Dyrektor zarządzający Assunto Sp. z.o.o

Studenci i absolwenci PWSW w Przemyślu Forma zajęć: spotkanie indywidualne

Czas trwania: 30 min./osoba

Miejsce realizacji: ABK PWSW
w Przemyślu

Zapisy indywidualne prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

6 listopada
2018 r.
10:00  – 12:00 Warsztaty

„Rozumieć i być rozumianym”

 

Honorata Król

Doradca Zawodowy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie

Studenci i absolwenci PWSW w Przemyślu Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

7 listopada
2018 r.
8:00 – 10:00

lub

10:00 – 12:00

Warsztaty samopoznania
„Mój herb – czyli co wiem o sobie?”
Zajęcia warsztatowe służące poznaniu własnych zasobów tj. zainteresowań, mocnych i słabych stron, umiejętności i wartości oraz czynników warunkujących trafny wybór zawodu i szkoły
Bogusława Jakubiec

Doradca Zawodowy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 3 godz. lekcyjne (135 min.)

Miejsce realizacji: PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

7 listopada
2018 r.
10:00 – 14:00 Szkolenie:

„Poradnictwo zawodowe dla początkujących – warsztat szkolnego doradcy zawodowego”

Szkolenie, którego celem jest uporządkowanie i pogłębienie informacji na temat teorii kariery oraz rozwoju zawodowego, zrozumienie charakterystycznych dla doradcy zawodu problemów i dylematów etycznych; Poznanie właściwego dla siebie stylu pracy z klientem; Zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy

dr hab. Czesław Noworol
prof. UJ
Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie
Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy Forma zajęć: szkolenie grupowe

Czas trwania: 4 godz. zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW
w Przemyślu

Zapisy indywidualne prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

8 listopada
2018 r.
12:00 – 14:00

 

Praktyczna prelekcja

„Jak zacząć zarabiać na ekonomii społecznej”

 

 

Doradca Biznesowy w Projekcie

„Nawigator- kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”

 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

Studenci i absolwenci PWSW w Przemyślu  

Forma zajęć: prelekcja grupowe

Czas trwania: 2 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

12 listopada
2018 r.
 
9:00 – 10:30

 

Praktyczna prelekcja

„Człowiek nad biznes – Idea ekonomii społecznej”

Prelekcja na temat głównych założeń ekonomii społecznej. Specyfika prowadzenia biznesu zorientowanego na realizację celów społecznych. Co to są cele społeczne, jak wymyśleć biznes realizowany przez Przedsiębiorstwo Społeczne.

Krzysztof Delikat
Doradca Biznesowy w Projekcie „Nawigator- kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
Uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat

 

Forma zajęć: prelekcja grupowa

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

lub

Istnieje możliwość przyjazdu Trenera do szkoły dla zorganizowanej przez nauczycieli grupy uczniów. Termin  do ustalenia z pracownikiem ABK  PWSW

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

13 listopada
2018 r.
9:00 – 10:30

lub

11:00 – 12:30

 

 

Praktyczna prelekcja

„Najtrudniej jest zacząć – jak założyć podmiot ekonomii społecznej”

 

Formalne i nieformalne aspekty zakładania działalności. Jak nie utonąć w morzu dokumentów, jakich błędów unikać, ile to kosztuje i czy musi kosztować. Czyli praktyczne podejście do rejestracji różnych form odpłatnej działalności społecznej

Anna Ryś

Doradca Biznesowy w Projekcie „Nawigator- kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”

 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

Uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat

 

Forma zajęć: prelekcja grupowa

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

lub

Istnieje możliwość przyjazdu Trenera do szkoły dla zorganizowanej przez nauczycieli grupy uczniów. Termin  do ustalenia z pracownikiem ABK  PWSW

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

13 listopada
2018 r.
10:00 – 14:00 Szkolenie:

„Poradnictwo zawodowe dla początkujących – praktyczne umiejętności szkolnego doradcy zawodowego”

Szkolenie którego celem jest: zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy doradcy zawodowego w odniesieniu do pracy; nabycie umiejętności analizy potrzeb klienta; zapoznanie się z zasadami prowadzenia porad grupowych

Mgr Włodzimierz Trzeciak

 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
w Warszawie

Szkolni Doradcy Zawodowi, Pedagodzy Forma zajęć: szkolenie grupowe

Czas trwania: 4 godz. zegarowe

Miejsce realizacji: PWSW
w Przemyślu

Zapisy indywidualne prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres: biurokarier@pwsw.pl

14 listopada
2018 r.
10:00 – 14:00

TARGI EDUKACJA PRACA KARIERA 

wraz warsztatami, wykładami, prelekcjami towarzyszącymi

miejsce: HALA SPORTOWA Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Przemyśl, ul. Słowackiego 85

15 listopada
2018 r.
9:00 – 10:30

lub

11:00 – 12:30

 

Praktyczna prelekcja

„Dla każdego coś miłego – różnorodność form podmiotów ekonomii społecznej”

 

Pogadanka na temat różnych form prawnych przewidzianych dla działań w obszarze ekonomii społecznej. Różnice, mocne i słabe strony poszczególnych wariantów. Którą formę wybrać aby biznes rozwijał się w należyty sposób.

Małgorzata Sielska
Doradca Ogólny w Projekcie
„Nawigator- kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)
Uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat

 

Forma zajęć: prelekcja grupowa

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

lub

Istnieje możliwość przyjazdu Trenera do szkoły dla zorganizowanej przez nauczycieli grupy uczniów. Termin  do ustalenia z pracownikiem ABK  PWSW

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

15 listopada
2018 r.
10:00 – 11:00 Prelekcja

„B2C, B2B inne czy te same sposoby komunikacji produktu/usługi”

Wojciech Polar

Prezes firmy WW Group Sp. Z.o.o

Uczniowie szkół średnich Dla kogo: uczniowie szkół średnich,

Forma zajęć: warsztaty grupowe

Czas trwania: 1 godz.

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12

16 listopada
2018 r.
9:00 – 10:30

lub

11:00 – 12:30

 

Praktyczna prelekcja

„Nie sami sobie – różnorodność form wsparcia podmiotów ekonomii społecznej”

 

Projekty, granty, dofinansowania, pożyczki – skąd wziąć pieniądze na działalność. Pogadanka o możliwościach pozyskania finansowania przed i w trakcie prowadzenia działalności. Czy wsparcie to tylko kasa?

Małgorzata Święch                  Kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej)

Uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat

 

Forma zajęć: prelekcja grupowa

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Miejsce realizacji:  PWSW w Przemyślu

lub

Istnieje możliwość przyjazdu Trenera do szkoły dla zorganizowanej przez nauczycieli grupy uczniów. Termin  do ustalenia z pracownikiem ABK  PWSW

Zapisy grup prowadzi: Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu

tel. 16 735 52 07 lub 16 735 52 12