Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Kontakt


Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.41 (II piętro) budynek Kolegium Technicznego

tel.:  16 735 52 07 lub 16 735 52 12

510 083 668

e-mail: biurokarier@pwsw.pl

 

Doradca Zawodowy ABK:

pokój nr 3.42 (II piętro) budynek Kolegium Technicznego

tel.:  16 735 52 29 lub 16 735 52 12