Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Partnerzy

 Lp.

 

Nazwa firmy

 

 

Logo

 

1.

 

 

 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

2.

 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

3.

 

 

 

Przemyska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

4.

 

 

 

Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży w Przemyślu

5.

 

 

 

WUP Rzeszów – Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej

6.

 

 

 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

7.

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Przemyślu