Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Poradnictwo indywidualne

Poradnictwo indywidualne –  to spotkanie studenta lub absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z doradcą zawodowym Akademickiego Biura Karier mające na celu określenie aktualnej sytuacji zawodowej i mające przeprowadzenie diagnozy predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnego planu poszukiwania pracy, awansu i/lub ścieżki rozwoju zawodowego.

Jak umówić indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym?

  1. Telefonicznie – dzwoniąc do Biura Karier pod nr telefonu: 16 735 52 07.
  2. Pocztą elektroniczną – wysyłając maila na adres: biurokarier@pwsw.pl.
  3. Czatując – odezwij się na TEAMS do doradcy zawodowego: wpisz Tomasz Droń i wyślij komunikat.
  4. Osobiście – odwiedź Biuro Karier: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl, pokój nr 3.41 (II piętro), budynek Kolegium Technicznego.

Zapytaj o wolny termin spotkania lub zaproponuj datę, godzinę, formę jaka Ci odpowiada.

Rozmowa z doradcą zawodowym w ramach poradnictwa indywidualnego trwa maksymalnie 2 godziny i może odbyć się w siedzibie Biura Karier, telefonicznie lub poprzez TEAMS.

Spotkanie z doradcą zawodowym to dobra okazja do wykonania testów badających predyspozycje zawodowe. Jeśli rozważasz nowy krok na rynku pracy, a nie jesteś pewien swoich decyzji wykonaj test i upewnij się, że chcesz iść w odpowiednim dla siebie kierunku.

W Akademickim Biurze Karier, między innymi, możesz wykonać testy licencjonowane przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery takie jak:

– Repertorium Kompetencji,
– Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych,
– Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych – Miasteczko Zainteresowań Zawodowych.

 

Jeśli chcesz optymalnie przygotować się do wejścia na rynek pracy w trakcie studiów skontaktuj się z Akademickim Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu!