Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

II Edycja Targów EDUKACJA-PRACA-KARIERA

II Targi „EDUKACJA–PRACA-KARIERA” są adresowane nie tylko do studentów i absolwentów PWSW w Przemyślu, ale także do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz osób poszukujących pracy. Targi służą przybliżeniu działalności prowadzonej przez podmioty w nich uczestniczące (wystawców), ukazaniu możliwości rozwoju zawodowego w firmie/instytucji, jak również upowszechnianiu informacji o aktualnych ofertach pracy lub staży zawodowych. W ramach imprezy targowej swoją ofertę edukacyjną mają okazję promować również przemyskie szkoły ponadpodstawowe.  Udział w Targach stwarza zatem doskonałą okazję do zapoznania uczniów z ofertą edukacyjną przemyskich szkół średnich, ofertą firm partnerskich naszej uczelni oraz kierunkami kształcenia zawodowego dostosowanymi do potrzeb gospodarczych Przemyśla i Podkarpacia, prowadzonymi aktualnie w PWSW w Przemyślu.