Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

II tura rekrutacji do projektu 01.10.2018 r. – 14.12.2018 r.


Realizacja projektu
„TWÓJ PEWNY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY”

II tura rekrutacji

 

HARMONOGRAM PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO

Styczeń 2019 r.

Luty 2019 r.

Marzec 2019 r

Kwiecień 2019 r.

Maj 2019 r.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ dla studentów

Harmonogram szkoleń

Przydział studentów do grup szkoleniowych: Metody poszukiwania pracy

Przydział studentów do grup szkoleniowych: Przedsiębiorczość i szkolenia kompetencji miękkich

Przydział studentów do grup szkoleniowych; Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

________________________________________________________________________

REKRUTACJA

1 października 2018 r.  ruszyła II tura rekrutacji do projektu

„TWÓJ PEWNY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY”

 

Zakończenie rekrutacji:  14.12.2018 r

 

Akademickie Biuro Karier PWSW zaprasza studentów czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków do udziału w projekcie „TWÓJ PEWNY KROK NA ŚCIEŻCE KARIERY”

 

Zgłoszenia przyjmuje BIURO PROJEKTU:

Akademickie Biuro Karier PWSW w Przemyślu
Kolegium Techniczne pokój 3.41 (II piętro)
tel: 16 735 52 07 lub 16 735 52 12
e-mail: biurokarier@pwswpl

 

Wyniki rekrutacji do projektu:

lista rankingowa

lista kandydatów zakwalifikowanych

lista rezerwowa

 

Regulamin rekrutacji:

Regulamin rekrutacji projektu ABK

 

Formularze rekrutacyjne dla studentów:

Załącznik 1_Formularz rekrutacyjny_student

Załącznik 2_Oświadczenie kryteria formalne_student

Załącznik 3 Oświadczenie dane osobowe