Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Szkolenia ABK

OFERTA SZKOLEŃ
dla studentów i absolwentów PWSW w Przemyślu

realizowanych przez Akademickie Biuro Karier
 Trener: mgr Tomasz Droń – doradca zawodowy ABK PWSW
 
aktualizacja: 14.06.2021 r.
L.p.
Nazwa szkolenia
Informacje dodatkowe
1.
Umiejętności interpersonalne, czyli jak wywrzeć dobre wrażenie poszukując pracy
Warsztaty obejmujące praktyczne i teoretyczne podjęcie zagadnień takich jak: komunikowanie, słuchanie, komunikacja słowna i mowa ciała z uwzględnieniem konfliktu oraz negocjacji

Forma zajęć: warsztaty

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne
2.
Rekrutacja i selekcja pracowników, czyli na co zwracają uwagę pracodawcy
Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników krok po kroku w oparciu o porady oraz ćwiczenia dla osób ubiegających się o pracę

Forma zajęć: warsztaty

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne
3.
Zakładanie własnej działalności gospodarczej
Poszukiwanie niszy rynkowej, szukanie swojego pomysłu na biznes w oparciu o zasady konstruowania biznes planu, analiza procesu zakładania własnej firmy, przegląd możliwych form wsparcia finansowego, podstawowe informacje na temat form opodatkowania

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania: 2 godz. lekcyjne
4.
Umiejętności interpersonalne, czyli sztuka autoprezentacji w drodze po sukces zawodowy
Tembr głosu w rozmowie telefonicznej z pracodawcą, mowa ciała, gdy pierwszy raz przychodzisz do firmy, dobieranie słów, bo próbujesz przekonać do siebie pracodawcę… Łatwiej przebrnąć przez proces poszukiwania pracy znając sztukę autoprezentacji

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania: 2 godz. lekcyjne