Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Szkolenia i warsztaty

Doradca Zawodowy z Akademickiego Biura Karier może zorganizować dla chętnych studentów, warsztaty i szkolenia  na  temat np. jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,  umiejętności potrzebne podczas pierwszego kontaktu z pracodawcą (autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, samopoznanie itp.)